Een ruimte boeken in de zomer? Ontvang tot wel 40% korting! Meer informatie…

Luchtkwaliteit bij Space to Create

Continue meting C02 waarden vanaf augustus 

We hebben bij Space to Create 2 meters van 2 verschillende fabrikanten geplaatst die we ter controle iedere dag in andere ruimtes plaatsen.  Bij Space to Create hebben we in ons gebouw een klimaatsysteem dat – behalve s nachts en in de weekeinden – continu aan staat en de lucht 100 % ververst. We hebben dus constant verse lucht van buiten en geen recirculatie.

Meting

We kunnen na 2 maanden de volgende resultaten van C02 apparatuur laten zien:

We meten in September max 170 ppd met de EVE room. (links). *Zie over C02 en PPM en PPD  De tweede meter (rechts) registreert gemiddeld 400 ppm en daarmee ruim onder de 800 ppm waarde waarbij oplettendheid is vereist. Pas boven de 1200 ppm treden gezondheidsrisico’s op. De metingen tonen een bovengemiddelde goede luchtkwaliteit bij Space to Create. 

Over C02 en PPM en PPD

De waarde die een CO2 sensor meet, wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) en zegt iets over de luchtkwaliteit en de mate van verse lucht die we in ons gebouw hebben en zegt dus indirect ook iets over het besmettingsrisico. Koolstofdioxide (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. De atmosfeer van de aarde bevat tegenwoordig ongeveer 390 ppm koolstofdioxide. Deze concentratie neemt jaarlijks toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook ontbossing speelt een rol.

CO2 meter voor meten ventilatie

Een CO2 meter toetst of de hoeveelheid ventilatie voldoende is. De CO2 detector is een meetsysteem voor CO2 dat continu de gesteldheid van het binnenklimaat aangeeft. Moet een ruimte gelucht worden of niet? De waarde die een CO2 sensor meet, wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) CO2 sensoren geven dus de verhouding CO2 in de lucht weer. 

Algemeen wordt gesteld dat gemeten CO2 waarden van 0 – 800 ppm veilige waarden zijn. De ruimte wordt voldoende voorzien van verse lucht. Afvalstoffen zoals CO2 worden voldoende afgevoerd.

Indien de CO2 meter een CO2 waarde aangeeft van 800 – 1200 ppm wil dit zeggen dat oplettendheid vereist is. De luchtkwaliteit is nog net voldoende, maar extra ventilatie is gewenst.  Boven de 1200 treden gezondheidsklachten als hoofdpijn, sufheid, vermoeidheid en irritatie van de slijmvliezen op. Bij een constante concentratie CO2 van 1000 ppm neemt het concentratievermogen sterk af. Bij het Bouwbesluit voor Nieuwe Scholen wordt als bovengrens gesteld 950 ppm CO2, de Gezondheidsraad heeft als bovengrens 1.200 ppm.

PPD die de EVE room meet is een combinatie van C02, luchtvochtigheid en temperatuur en is de Predicted Percentage of Dissatisfied. 

Overzicht C02 waarden*

Waar/ Advies

 

PPM Parts per million

Buitenlucht 

 

380

Space to Create *

zonder mensen

390 

Space to Create *

(Groep 6 – 10 man)

400 tot 450 

Space to Create *

Weekeinde (ventilatie staat uit)

560

Slaapkamer ‘s nachts thuis

afhankelijk van of je raam open hebt 

500 tot 1200

Bouwbesluit nieuwe Scholen

Voldoende

Max 950

Advies

Opletten 

>800-1200

Gezondheidsraad

Concentratie problemen en hoofdpijn boven 1200  

max 1200

Scholen zonder goede ventilatie 

diverse actuele metingen

2000 tot 4000

Duikboot

 

>4000

* Op verzoek plaatsen we meter in ruimte en kunnen we einde van de dag de resultaten laten zien.

Netwerkevent 6 april

Breid je netwerk uit bij Space to Create! Kom naar onze gratis netwerkborrel op donderdag 6 april.

Luchtkwaliteit

* Externe lunch wordt door ons georganiseerd bij een selectie van restaurants in de buurt (max 5 min lopen)